Thursday, July 21, 2016

CLASS 1

 1. Rhonda LaVelle –  BEST OF SECTION
 2. Nancy Cole

CLASS 2

 1. Nancy Cole

CLASS 3

 1. Nancy Cole
 2. Nikki Miller
 3. Debbie Gruszka

CLASS 4

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole

CLASS 5

 1. Diane Popa
 2. Nancy Cole
 3. Richard Cole

CLASS 6

 1. Nancy Cole – BEST OF SECTION
 2. Debbie Gruszka
 3. Diane Popa

CLASS 7

 1. Rhonda LaVelle
 2. Colleen Blasko
 3. Nikki Miller
 4. H.M. Diane Popa

CLASS 8

 1. Diane Popa
 2. Rhonda LaVelle
 3. Nancy Cole

CLASS 9

 1. Nancy Cole
 2. Gloria Potter

CLASS 10

 1. Nancy Cole
 2. Diane Popa

CLASS 11 A

 1. Carol Wallace
 2. Scott LaVelle
 3. Rhonda LaVelle

HM Judy Engle

CLASS 11 B

 1. Judy Engle
 2. Scott LaVelle
 3. Linda Wallace

CLASS 11 C

 1. Judy Engle
 2. Rhonda LaVelle
 3. Scott LaVelle
 4. HM Gary Engle

CLASS 11 D 1

 1. Scott LaVelle

  H.M. Cheryl Holmgren

CLASS 11 D 2

 1. Judy Engle
 2. Carol Wallace
 3. Colleen Blasko

H.M. Nancy Cole

CLASS 11 E 1

 1. Rhonda LaVelle

H.M. Diane Popa

CLASS 11 E 2

 1. Judy Engle – BEST OF SECTION
 2. Gary Engle
 3. Nancy Cole

CLASS 11 F1

 1. Judy Engle
 2. Rhonda LaVelle
 3. Carol Wallace

H.M. Scott LaVelle

CLASS 11 F 2

 1. Rhonda LaVelle
 2. Judy Engle
 3. Carol Wallace

CLASS 11 G

 1. Scott LaVelle
 2. Rhonda LaVelle
 3. Carol Wallace

CLASS 11 H

 1. Gary Engle
 2. Rhonda LaVelle
 3. Scott LaVelle

CLASS 11 I 1

 1. Carol Wallace
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 11 I 2

 1. Scott LaVelle
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 12 A

 1. Carol Wallace
 2. Judy Engle
 3. Scott LaVelle

CLASS 12 B

 1. Carol Wallace
 2. Scott LaVelle
 3. Colleen Blasko

CLASS 12 C

 1. Rhonda LaVelle
 2. Scott LaVelle
 3. Gary Wallace

H.M. Carol Wallace

CLASS 12 D

 1. Judy Engle
 2. Nancy Cole
 3. Diane Popa

CLASS 12 E

 1. Carol Wallace
 2. Gary Wallace
 3. Scott LaVelle

CLASS 12 F

 1. Scott LaVelle
 2. Gary Wallace
 3. Nancy Cole

CLASS 12 G

 1. Colleen Blasko
 2. Scott LaVelle
 3. Gary Wallace

CLASS 12 H

 1. Gary Wallace
 2. Scott LaVelle
 3. Carol Wallace

CLASS 12 I

 1. Scott LaVelle

CLASS 12 J

 1. Scott LaVelle
 2. Carol Wallace
 3. Rhonda LaVelle

CLASS 12 K

  H.M. Scott LaVelle

CLASS 12 L

 1. Rhonda LaVelle
 2. Gary Wallace
 3. Carol Wallace

CLASS 12 M

 1. Carol Wallace
 2. Gary Wallace

CLASS 13

 1. Rhonda LaVelle

CLASS 14

 1. Rhonda LaVelle

CLASS 15

 1. Cheryl Holmgren – BEST OF SECTION

No Class 16 A

CLASS 16 B 1

 1. Judy Engle
 2. Nancy Cole
 3. Gloria Potter

CLASS 16 B 2

 1. Colleen Blasko
 2. Linda Wallace
 3. Carol Wallace

CLASS 16 C

 1. Rhonda LaVelle

No CLASS 16 D

CLASS 16 E

 1. Nikki Miller – BEST OF SHOW
 2. Rhonda LaVelle
 3. Scott LaVelle

CLASS 16 F

 1. Nancy Cole

H.M. Scott LaVelle

CLASS 17

 1. Nikki Miller

CLASS 18

 1. Gary Wallace & Carol Wallace
 2. Diane Popa

No CLASS 19 & 20

CLASS 21

 1. Nancy Cole
 2. Colleen Blasko
 3. Scott LaVelle

CLASS 22 A

 1. Nikki Miller – BEST OF SECTION
 2. Carol Wallace
 3. Debbie Gruszka

CLASS 22 B

 1. Colleen Blasko
 2. Rhonda LaVelle
 3. Diane Popa

CLASS 22 C

 1. Debbie Gruszka
 2. Nancy Cole
 3. Diane Popa

CLASS 22 D

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Sidney Popa

CLASS 23 A

 1. Nancy Cole
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 23 B

 1. Rhonda LaVelle

CLASS 24

 1. Nancy Cole

CLASS 25

 1. Ann Cierniak
 2. Cheryl Holmgren

CLASS 26

 1. Cheryl Holmgren
 2. Scott LaVelle

CLASS 27

H.M. Cheryl Holmgren

CLASS 28

 1. Scott LaVelle

CLASS 29

 1. Richard Cole
 2. Scott LaVelle
 3. Nancy Cole

CLASS 30

 1. Debbie Gruszka
 2. Diane Popa

CLASS 31 A

 1. Linda Wallace
 2. Debbie Gruszka
 3. Scott LaVelle

CLASS 31 B

 1. Debbie Gruszka – BEST OF SECTION
 2. Scott LaVelle

No CLASS 32 & 33

CLASS 34

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Richard Cole

 

PC Fair

Monday, July 25, 2016

CLASS 35

 1. Diane Popa
 2. Colleen Blasko

CLASS 36 A

 1. Mike Cervik
 2. Nikki Miller
 3. Suzanna Tudor

CLASS 36 B

 1. Scott LaVelle
 2. Judy Engle
 3. Rhonda LaVelle

CLASS 36 C

 1. Richard Cole
 2. Deb Gruszka

CLASS 37 A

 1. Deb Gruszka
 2. Rhonda La Velle

CLASS 37 B 1

 1. Scott LaVelle
 2. Carol Wallace
 3. Colleen Blasko

CLASS 37 B 2

 1. Suzanna Tudor - BEST OF SHOW
 2. Colleen Blasko
 3. Monica Kerr

H.M. Anne Floy

CLASS 37 B 3

 1. Scott LaVelle

CLASS 37 C

 1. Judy Engle
 2. Rhonda LaVelle
 3. Carol Wallace

H.M. Nancy Cole

CLASS 37 D

 1. Judy Engle
 2. Scott LaVelle
 3. Colleen Blasko

No CLASS 37 E

CLASS 37 F

 1. Carol Wallace
 2. Suzanna Tudor
 3. Gary Wallace

CLASS 38 A

 1. Deb Gruszka
 2. Gloria Potter
 3. Linda Wallace

CLASS 38 B

 1. Gloria Potter
 2. Judy Engle
 3. Scott LaVelle

CLASS 39 A

 1. Deb Gruszka
 2. Wilma Willard
 3. Colleen Blasko

CLASS 39 B

H.M. Wilma Willard

CLASS 40

 1. Nikki Miller
 2. Scott LaVelle
 3. Wilma Willard

CLASS 41 A

 1. Deb Gruszka - BEST OF SECTION
 2. Gloria Potter

CLASS 41 B

 1. Judy Engle
 2. Scott LaVelle
 3. Carol Wallace

CLASS 42

 1. Deb Gruszka
 2. Sharon Fitzsimmons
 3. Scott LaVelle

CLASS 43

 1. Cheryl Homgren
 2. Wilma Willard
 3. Colleen Blasko

CLASS 44

 1. Anne Floy

CLASS 45

 1. Deb Gruszka
 2. Nancy Cole

No CLASS 46

CLASS 47

 1. Nancy Cole
 2. Judy Engle
 3. Richard Cole

No CLASS 48

CLASS 49 A

 1. Nancy Cole

CLASS 49 B 

 1. Nikki Miller
 2. Nancy Cole

CLASS 50 A

 1. Deb Gruszka
 2. Rhonda LaVelle
 3. Nancy Cole

No CLASS 50 B

CLASS 51

 1. Rhonda LaVelle
 2. Richard Cole
 3. Suzanna Tudor

H.M. A. Floy

CLASS 52

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole

CLASS 53

 1. Cheryl Holmgren
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 54 A

 1. Suzanne Tudor
 2. Anne Floy
 3. Carol Wallace

CLASS 54 B

 1. Rhonda LaVelle
 2. Richard Cole
 3. Colleen Blasko

CLASS 54 C

 1. Nancy Cole
 2. Carol Wallace
 3. Gary Wallace

CLASS 54 D 

 1. Nancy Cole
 2. Colleen Blasko
 3. Carol Wallace
 4. M. Richard Cole

CLASS 55

 1. Rhonda LaVelle

CLASS 56 A

 1. Gloria Potter
 2. Ann Cierniak
 3. Rhoda LaVelle

H.M. Anne Floy   H.M. Judy Engle

CLASS 56 B

 1. Rhonda LaVelle
 2. Ann Cierniak
 3. Gloria Potter

CLASS 56 C

 1. Judy Engle
 2. Ann Cierniak
 3. Gary Engle

CLASS 56 D

 1. Rhonda LaVelle

Class 57

 1. Cheryl Holmgren
 2. Linda Wallace
 3. Pat Wallace

Class  58 A

 1. Gloria Potter
 2. Scott LaVelle

CLASS 58 B

 1. Rhonda LaVelle
 2. Scott LaVelle
 3. Gloria Potter

CLASS 58 C

 1. Nancy Cole
 2. Scott LaVelle
 3. Rhonda LaVelle

CLASS 59

 1. Colleen Blasko

CLASS 60 A

 1. Rhonda LaVelle
 2. Sharon Fitzsimmons

CLASS 60 B

 1. Nancy Cole
 2. Colleen Blasko

CLASS 61

 1. Sidney Popa
 2. Nikki Miller
 3. Rhonda LaVelle

No CLASS 62

H.M. Sharon Fitzsimmons

CLASS 63

 1. Deb Gruszka
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 64 A

 1. Suzanna Tudor
 2. Rhonda LaVelle
 3. Colleen Blasko

CLASS 64 B

 1. Diane Popa
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 64 C

 1. Nancy Cole
 2. Rhonda LaVelle
 3. Cheryl Holmgren

CLASS 64 D

 1. Rhonda LaVelle

CLASS 65 A

 1. Linda Wallace
 2. Diane Popa
 3. Rhoda LaVelle

CLASS 65 B

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Colleen Blasko

CLASS 66

 1. Cheryl Holmgren
 2. Suzanna Tudor
 3. Colleen Blasko

H.M. Nancy Cole

CLASS 67

 1. Nancy Cole
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 68

 1. Gloria Potter
 2. Cheryl Holmgren
 3. Colleen Blasko

CLASS 69

 1. Nancy Cole - BEST OF SECTION
 2. Carol Wallace

CLASS 70

 1. Deb Gruszak
 2. Nancy Cole
 3. Richard Cole

CLASS 71 A

 1. Sharon Fitzsimmons
 2. Suzanna Tudor
 3. Diane Popa

CLASS 71 B

 1. Nancy Cole

CLASS 71 C

 1. Sharon Fitzsimmons
 2. Ann Cierniak
 3. Nancy Cole

CLASS 71 D

 1. Scott LaVelle

CLASS 72

 1. Jen Cervik
 2. Mike Cervik
 3. Pat Wallace

CLASS 73

 1. Colleen Blasko
 2. Judy Engle
 3. Nancy Cole

CLASS 74

 1. Judy Engle
 2. Linda Wallace

CLASS 75

 1. Ann Cierniak
 2. Diane Popa
 3. Nancy Cole

CLASS 76

 1. Nancy Cole
 2. Diane Popa

CLASS 77

 1. Scott LaVelle
 2. Ann Cierniak
 3. Rhonda LaVelle

PC Fair

Thursday, July 28, 2016

CLASS 78

 1. Nancy Cole
 2. Cheryl Holmgren
 3. Carol Wallace

Class 79 A

 1. Gloria Potter
 2. Rhonda LaVelle
 3. Colleen Blasko

Class 79 B

 1. Linda Wallace
 2. Nancy Cole
 3. Patrick Wallace

CLASS 80

 1. Cheryl Holmgren

CLASS 81

 1. Scott LaVelle

CLASS 82 A

 1. Nancy Cole
 2. Cheryl Holmgren
 3. Colleen Blasko

No CLASS 82 B

CLASS 83

 1. Rhonda LaVelle
 2. Linda Wallace
 3. Pat Wallace

CLASS 84 A

 1. Wilma Willard
 2. Nancy cole
 3. Colleen Blasko

CLASS 84 B

 1. Rhonda LaVelle
 2. Colleen Blasko

CLASS 85

 1. Colleen Blasko
 2. Rhonda LaVelle

No CLASS 86

CLASS 87 A

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole

CLASS 87 B

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Cheryl Holmgren

No CLASS 88

CLASS 89

 1. Wilma Willard
 2. Rhonda LaVelle
 3. Scott LaVelle

CLASS 90

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Carol Wallace

CLASS 91

 1. Scott LaVelle

CLASS 92

 1. Scott LaVelle
 2. Rhonda LaVelle

CLASS 93

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Colleen Blasko

CLASS 94

 1. Nancy Cole
 2. Colleen Blasko

CLASS 95

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Cheryl Holmgren

CLASS 96

 1. Scott LaVelle
 2. Gloria Potter
 3. Colleen Blasko

CLASS 97

 1. Debbie Gruszka
 2. Scott LaVelle

CLASS 98

 1. Scott LaVelle – BEST OF SECTION

CLASS 99

 1. Nancy Cole
 2. Cheryl Holmgren
 3. Rhonda LaVelle

CLASS 100

 1. Judy Engle
 2. Nancy Cole
 3. Richard Cole

CLASS 101

 1. Scott LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Cheryl Holmgren

CLASS 102

 1. Nancy Cole

CLASS 103 A

 1. Judy Engle
 2. Wilma Willard
 3. Cheryl Holmgren

CLASS 103 B

 1. Scott LaVelle
 2. Rhonda LaVelle
 3. Carol Wallace

CLASS 104

 1. Debbie Gruszka
 2. Nancy Cole
 3. Richard Cole

CLASS 105

 1. Nancy Cole
 2. Richard Cole
 3. Colleen Blasko

CLASS 106 A

 1. Judy Engle – BEST OF SHOW
 2. Carol Wallace
 3. Nancy Cole

H.M. Gary Wallace

CLASS 106 B

 1. Debbie Gruska
 2. Pat Wallace
 3. Carol Wallace

H.M. Nancy Cole

CLASS 107

 1. Nancy Cole
 2. Richard Cole

CLASS 108

 1. Nancy Cole
 2. Richard Cole

CLASS 109

 1. Scott LaVelle

CLASS 110

 1. Nancy Cole
 2. Judy Engle

CLASS 111 A

 1. Rhonda LaVelle
 2. Scott LaVelle
 3. Colleen Blasko

CLASS 111 B

 1. Wilma Willard
 2. Cheryl Holmgren

CLASS 111 C

 1. Rhonda LaVelle
 2. Scott LaVelle
 3. Carol Wallace

H.M. Cheryl Holmgren

CLASS 112

 1. Gloria Potter
 2. Richard Cole
 3. Nancy Cole

CLASS 113 A

 1. Wilma Willard
 2. Richard Cole
 3. Carol Wallace

H.M. Nancy Cole

CLASS 113 B

 1. Nancy Cole
 2. Richard Cole
 3. Wilma Willard

CLASS 114

 1. Nancy Cole
 2. Richard Cole

CLASS 115

 1. Judy Engle
 2. Diane Popa
 3. Nancy Cole

CLASS 116 A

 1. Ken Willard
 2. Rhonda LaVelle
 3. Pat Wallace

CLASS 116 B

 1. Rhonda LaVelle
 2. Pat Wallace
 3. Scott LaVelle

CLASS 116 C

 1. Nancy Cole
 2. Carol Wallace

CLASS 116 D

 1. Ken Willard
 2. Diane Popa
 3. Rhonda LaVelle

No CLASS 117 A

CLASS 117 B

 1. Gary Engle
 2. Nancy Cole
 3. Cheryl Holmgrem

CLASS 118

 1. Judy Engle
 2. Richard Cole
 3. Carol Wallace

CLASS 119

 1. Rhonda LaVelle
 2. Nancy Cole
 3. Richard Cole

CLASS 120 A

 1. Gary Engle
 2. Diane Popa
 3. Kerri Stockman

H.M. Sid Popa

H.M. Steve Stockman

H.M. Keri Stockman

H.M. Scott LaVelle

CLASS 120 B

 1. Dee Dee Denzine
 2. Diane Popa
 3. Judy Engle

H.M. Sid Popa

CLASS 121 A

 1. Keri Stockman
 2. Sid Popa

CLASS 121 B

 1. Judy Engle
 2. Nancy Cole
 3. Wilma Willard

H.M. Ken Willard

CLASS 122

 1. Diane Popa
 2. Wilma Willard
 3. Gloria Potter

H.M. Nancy Cole

CLASS 123

 1. Nancy Cole
 2. Ken Willard
 3. Judy Engle

H.M. Sid Popa

H.M. Diane Popa

H.M. Gary Engle

CLASS 124

 1. Judy Engle – BEST OF SECTION
 2. Nancy Cole
 3. Cheryl Holmgrem

CLASS 125

 1. Richard Cole
 2. Nancy Cole
 3. Scott LaVelle

PC Fair

Tips for Displaying Entries

To learn more about winning a blue ribbon at the Open Class Flower Show, see James Pavelka's presentation about selection and display tips. Jim is a National Garden Clubs Life Flower Show Judge and Advanced Master Gardener. Select this link to see his presentation.